2020-11-27 22:46  -  LKS Hetman Rusiec

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie §20 Statutu Ludowego Klubu Sportowego Hetman Rusiec, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu na dzień 12 grudnia 2020 r. (sobota) o godzinie 17:00 w pierwszym terminie, a o godzinie 17:30 w drugim terminie. Miejscem Zebrania będzie sala przy OSP Rusiec.

Zebranie ma charakter otwarty (prawo głosowania posiadają wyłącznie Członkowie Stowarzyszenia), ale w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego liczba osób mogących w nim wziąć udział może być ograniczona (w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego).

Tematem Zebrania będą m.in.: przedstawienie sprawozdania organizacyjno-finansowego z mijającego roku, wybór nowego Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej oraz opracowanie strategii na rok nadchodzący. Pełen porządek Zebrania do wglądu u Członków Zarządu lub na miejscu w dniu Zebrania.

Zapraszamy wszystkich Członków przypominając, że zgodnie ze Statutem udział w Walnych Zebraniach Klubu jest obowiązkowy.

Zarząd LKS Hetman Rusiec